ประกันสังคมมาตรา 33 ลดเงินสมทบเหลือ 75 บาท

ข่าวประกันสังคมวันนี ผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา 33 ได้รับส่วนลดส่งเงินสมทบสูงสุดเหลือ 75 บาท เป็นเวลา 2 เดือน

ครม. นายสุชาติ ชมกลิ่น มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ของประกันสังคม เสนอ ลดส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในส่วนของลูกจ้างจากร้อยละ 3 หรือ ส่งเงินสมทบสูงสุด 450 บาท ลดลงเหลือร้อยละ 0.5 หรือ ส่งเงินสมทบสูงสุด 75 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน (กุมภาพันธ์-มีนาคม) สำหรับในส่วนของนายจ้าง ยังคงส่งเงินสมทบร้อยละ 3 หรือ ส่งเงินสมทบสูงสุด 450 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (มกราคม-มีนาคม)

ทั้งนี้ เป็นการลดอัตราส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม จากมติ ครม. เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ซึ่งปรับลดส่งเงินสมทบทั้งสองฝั่ง คือ ฝั่งลูกจ้างและฝั่งนายจ้าง จากร้อยละ 5 หรือ ส่งเงินสมทบสูงสุด 750 บาท ลดลงเหลือร้อยละ 3 หรือ ส่งเงินสมทบสูงสุด 450 บาท

อย่างไรก็ตาม ทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จะแถลงในรายละเอียดหลังจากการประชุม ครม.เสร็จสิ้น

Author: admin