แจ้งร้านค้าคนละครึ่ง โกง คิดเงินเกิน

คลังเตือน ร้านค้าร่วมคนละครึ่ง อย่าคิดฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าโดยเด็ดขาด มิฉะนั้นจะถูกระงับการใช้แอปฯ ถุงเงิน

หากพบพฤติกรรมการขึ้นราคาสินค้าหรือมีการใช้จ่ายที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขโครงการคนละครึ่ง เช่น การรวมค่าบริการอินเตอร์เน็ตมือถือของร้านค้าอยู่ในราคาสินค้า สามารถแจ้งเบาะแสการกระทำผิดเงื่อนไขโครงการสามารถส่งข้อมูลแจ้งมาได้หลายช่องทางดังกล่างนี้

  • halfhalf@fpo.go.th
  • ติดต่อสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3697 3527 3548 3509 (เวลาราชการ)
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1144 (24 ชั่วโมง)

Author: admin