Posted in ข่าว

ยอดโควิดวันนี้ 16 เม.ย. 64 ไทยพบผู้ติดเชื้อ 1,582 ราย

กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ กระทรวงสาธารณสุข ว่า สถานการณ์ ยอดโควิดวันนี้ 16 เม.ย. 64 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 1…

Continue Reading... ยอดโควิดวันนี้ 16 เม.ย. 64 ไทยพบผู้ติดเชื้อ 1,582 ราย
Posted in ข่าว

ศบค.รายงานยอดวันนี้ 10/7/63 ไร้ผู้ติดเชื้อโควิด-19

ศบค. รายงานสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ในไทยวันนี้ 10/7/63 ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 0 ราย ส่งผลให้ผู้ป่วยติดเชื้อสะสมคงที่ 3,202 ราย ไ…

Continue Reading... ศบค.รายงานยอดวันนี้ 10/7/63 ไร้ผู้ติดเชื้อโควิด-19
Posted in การเงิน

ลงทะเบียนเกษตรกร ผ่านแอปฯ Farmbook รอรับเงิน 15,000 บาท

กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผย 6 ขั้นตอนการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ผ่านแอปฯ Farmbook ใช้ได้เฉพาะแปลงเดิม-รายเดิมเท่านั้น กระทรวงการคลังอ…

Continue Reading... ลงทะเบียนเกษตรกร ผ่านแอปฯ Farmbook รอรับเงิน 15,000 บาท
Posted in ข่าว

การไฟฟ้านครหลวง MEA ออก 6 มาตรการสนับสนุนผู้ใช้ไฟฟ้า ได้รับผลพวงโควิด-19

การไฟฟ้านครหลวง MEA ออก 6 มาตรการสนับสนุนผู้ใช้ไฟฟ้า ได้รับผลพวงโควิด-19 การกระแสไฟนครหลวง (MEA) ออก 6 มาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระ…

Continue Reading... การไฟฟ้านครหลวง MEA ออก 6 มาตรการสนับสนุนผู้ใช้ไฟฟ้า ได้รับผลพวงโควิด-19