การไฟฟ้านครหลวง MEA ออก 6 มาตรการสนับสนุนผู้ใช้ไฟฟ้า ได้รับผลพวงโควิด-19

การไฟฟ้านครหลวง MEA ออก 6 มาตรการสนับสนุนผู้ใช้ไฟฟ้า ได้รับผลพวงโควิด-19

การกระแสไฟนครหลวง (MEA) ออก 6 มาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19)

นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ในฐานะโฆษก MEA กล่าวว่า จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทย โดยมี MEA และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม

ที่มา: การไฟฟ้านครหลวง MEA ออก 6 มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อระบบเศรษฐกิจในหลายส่วนทั้งภาคครัวเรือน ธุรกิจ และอุตสาหกรรม โดยคาดว่าจะมีประชาชนจำนวนมากกักเก็บตัวในที่พักอาศัย รวมถึงการทำงานภายในที่พักอาศัย (Work From Home) ทำให้การใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยเพิ่มขึ้น MEA จึงดำเนินการตามมาตรการเพิ่มเติมของกระทรวงมหาดไทยในการช่วยเหลือประชาชน ซึ่งสามารถสรุปมาตรการทั้งหมดได้ ดังนี้

 • ดึงลงค่ากระแสไฟฟ้า 3%
 1. กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า: ทุกประเภท
 2. กรอบเวลา: 3 เดือน (เม.ย.-มิ.ย. 63)
 • ขยายเวลาชำระค่ากระแสไฟได้ไม่เกิน 6 เดือน
 1. กลุ่มผู้ซื้อไฟฟ้า: การทำงานโรงแรม กิจการให้เช่าอาศัย
 2. กรอบเวลา: 2 เดือน (เม.ย.-พ.ค. 63)
 • การส่งกลับเงินหลักประกันการใช้ไฟฟ้า
 1. ฝ่ายผู้ใช้ไฟฟ้า: บ้านอยู่อาศัย กิจจานุกิจขนาดเล็ก
 2. กรอบเวลา: ไม่มีกำหนดสิ้นสุด (เริ่ม 31 มี.ค. 63)
 • ผ่อนพักการเรียกเก็บค่ากระแสไฟอัตราขั้นต่ำ
 1. กลุ่มผู้ใช้กระแสไฟฟ้า: กิจการขนาดกลาง-ใหญ่, โรงแรม, องค์กรไม่หยิบยกหาผลกำไร สูบน้ำเพื่อการเกษตร
 2. กรอบเวลา: 3 เดือน (เม.ย.-มิ.ย. 63)
 • ค่าไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 90 หน่วย
 1. กลุ่มผู้ใช้กระแสไฟฟ้า: บ้านอยู่ที่อยู่ (มิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์)
 2. กรอบเวลา: 3 เดือน (เม.ย.-มิ.ย. 63)
 • เพิ่มปริมาณเวลาการชำระค่าไฟฟ้าไม่เกิน 6 เดือนของแต่ละรอบบิล
 1. กลุ่มผู้ซื้อไฟฟ้า: บ้านอยู่อาศัย (มิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์)
 2. กรอบเวลา: 3 เดือน (เม.ย.-มิ.ย. 63)

นอกจากนี้ MEA ชี้แนะวิธีจ่ายค่าไฟ ฟรีค่าธรรมเนียมที่สะดวกผ่านช่องทางออนไลน์ รวดเร็ว ปึกแผ่น ตลอด 24 ชม. ไม่ต้องเดินทาง หรือชำระที่เคาน์เตอร์ที่เปิดให้บริการรวมถึงในร้าน 7-Eleven ใกล้บ้าน

Author: admin